Voor groep 8

Binnenkort maak je een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Weet jij al wat je zoekt? Wil je wellicht het Tweetalig Onderwijs volgen? Kom dan naar Het College Weert óf de Philips van Horne.

In het schooljaar 2018-2019 bieden Het College Weert en de Philips van Horne leerlingen van havo, atheneum en gymnasium de mogelijkheid om Tweetalig Onderwijs te volgen. Bij Tweetalig Onderwijs volgen de leerlingen in de onderbouw de meeste lessen in het Engels. Niet alleen de taal is belangrijk, ook het leren over de internationale samenleving en de persoonsontwikkeling staat centraal. Dit gebeurt in de lessen zelf, maar ook door samenwerking met leerlingen in andere landen en door buitenlandse reizen. Zo wordt je optimaal voorbereid op de internationale samenleving.

In de bovenbouw maken de leerlingen een Engelstalig profielwerkstuk. Ze nemen bovendien deel aan Engelstalige activiteiten. De leerlingen kunnen het International Baccalaureate (IB) behalen, waardoor zij beter zijn toegerust op hun vervolgstudie en een opleiding in het buitenland. Het Tweetalig Onderwijs is bestemd voor leerlingen die gebaat zijn bij een extra uitdaging.


Tweetalig Onderwijs

Op de aardbol neemt Nederland maar een klein plekje in. Maar gelukkig realiseren wij ons hier maar al te goed dat het belangrijk is om internationale contacten te hebben. Steeds meer grenzen vallen weg. Zeker binnen Europa. Daardoor wordt studeren en werken in het buitenland steeds gemakkelijker. Maar dan is het wel belangrijk dat je de taal ook echt goed beheerst. Ook als je wilt gaan werken bij een buitenlands bedrijf in Nederland wordt daar meestal Engels gesproken. Veel opleidingen bij het Hoger Beroeps Onderwijs en de universiteiten in Nederland worden in het Engels aangeboden. Misschien wil je je Masters opleiding aan een universiteit in het buitenland gaan doen. Daarom is het belangrijk dat je je eigen grenzen durft te verleggen.

 

Voorlichtingactiviteiten

De scholen van LVO Weert organiseren ook in het schooljaar 2018-2019 diverse voorlichtingactiviteiten: 

 
Open Huis
Op dinsdag 9 oktober en woensdag 10 oktober 2018 kunnen leerlingen, ouders en andere belangstellenden ‘sfeer proeven’ op resp. Het College Weert en de Philips van Horne en actief deelnemen aan de activiteiten tijdens het Open Huis. Er is veel aandacht voor de specifieke speerpunten van de scholen, waaronder het Tweetalig Onderwijs. Benieuwd? Onze promotiefilm op deze pagina geeft je een goed beeld van onze scholen.


Voorlichtingsavonden en proeflessen
Tijdens de voorlichtingsavond/proeflessen voor groep 8 op dinsdag 11 december (Het College)en woensdag 12 december 2018 (Philips van Horne) van 18:30 tot 20:30 uur wordt uitgebreide informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten). Leerlingen kunnen tijdens deze avond deelnemen aan diverse proeflessen. Ook van het Tweetalig Onderwijs. Ouders en leerlingen van groep 8 ontvangen tijdig informatie over de voorlichtingsavond via hun basisschool.   


Meekijkmiddagen
Op woensdag 30 januari en woensdag 6 februari 2019 zijn alle groep 8-leerlingen uitgenodigd voor de meekijkmiddagen van LVO Weert. Leerlingen kunnen kennismaken met de school van hun keuze.


 

Aanmelddagen

Op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 zijn de aanmeldavonden. Aanmelden geschiedt met de volgende documenten:

  • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling.
  • Het BSN-nummer van de leerling.
  • Adviesformulier VO van de basisschool.
  • Het ingevulde aanmeldformulier (bij voorkeur downloaden en thuis invullen).

Het aanmeldformulier is t.z.t. hier te downloaden. Bij voorkeur het formulier uitprinten en thuis alvast invullen. Indien u niet in de gelegenheid bent om het aanmeldformulier thuis uit te printen, dan kunt u het formulier op de aanmeldavond ter plekke invullen.