Internationale vervolgstudie

Bekijk onderstaande dia's voor meer informatie:


Presentatie decanendag TTO-ELOS:

Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar: