Aanbod extra activiteiten

7 juli 2020
Terug

In december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een nieuwe initiatiefwet ouderbijdrage. In deze wet, die vermoedelijk in 2021 in werking treedt, wordt vastgelegd dat alle leerlingen altijd moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten die een school organiseert om kansenongelijkheid te voorkomen. Gezien de financiële risico’s heeft de wet grote consequenties voor onze scholen en de activiteiten die we in de toekomst kunnen aanbieden.

We hebben ervoor gekozen om met ingang van het schooljaar 2020-2021 al te anticiperen op de invoering van de nieuwe initiatiefwet ouderbijdrage. Dit betekent dat enkele activiteiten die onze scholen al jaren aanbieden, wellicht vanaf volgend schooljaar niet meer plaats zullen vinden. De scholen van LVO Weert maken hier afzonderlijk van elkaar en in afstemming met de MR een keuze in. U ontvangt hierover nader bericht van de school zelf. De reizen en uitwisselingen vanuit TTO, IB en Cambridge blijven wel bestaan. Profielscholen die aangesloten zijn bij een ‘overkoepelend verband’ krijgen vooralsnog een uitzonderingspositie.