Hervisitatie EPAS 11 december

22 november 2020
Terug
Hervisitatie EPAS 11 december
Vorig schooljaar hebben we op de Philips van Horne onze certificering als European Parliament Ambassador School (EPAS) behaald. Door EPAS aan te bieden, dragen we bij aan basiskennis, vaardigheden en houding die kinderen nodig hebben om wereldburger te worden. Dit schooljaar zullen we op 11 december voor een hervisitatie bezocht worden. Op deze dag worden alle activiteiten binnen de school met betrekking tot Europa en internationalisering onder de loep genomen.
Terug

Hervisitatie EPAS.

Om binnen TTO verdere invulling aan de drie peilers – te weten Engelse taal, internationalisering en persoonsontwikkeling- te kunnen geven buiten onze vaklessen, hebben we vorig schooljaar onze certificering als European Parliament Ambassador School (EPAS) behaald. Door EPAS aan te bieden, dragen we bij aan basiskennis, vaardigheden en houding die kinderen nodig hebben om wereldburger te worden. De grotere wereld komt op ander manieren dan in vaklessen binnen in de klas.  Leerlingen vergaren zo kennis over de wereld en doen vaardigheden op om mee te draaien in die wereld. Ook wordt er aandacht geschonken aan reflecteren. Door de ervaringen die de leerlingen op deze manier opdoen, kunnen we meer betrokkenheid creëren. Leerlingen krijgen een bepaalde houding, die zij hopelijk ook buiten het klaslokaal aannemen.

 

Dit schooljaar zullen we op 11 december voor een hervisitatie bezocht worden. Op deze dag worden alle activiteiten binnen de school met betrekking tot Europa en internationalisering onder de loep genomen. Voorbeelden zijn: internationale contacten en projecten, gastsprekers, deelname aan de EPAS-verdiepingsdag in november, deelname aan de EPAS-juniordag in het voorjaar, organiseren van een Europe Day, gebruik EPAS-lesmateriaal en het gebruik en delen van eigen ontwikkeld materiaal. Ook wordt er die dag met de EPAS-juniors gesproken. Dit schooljaar zijn dat 3 leerlingen uit H3a.

 Momenteel wordt EPAS alleen aan onze TTO-leerlingen onderbouw aangeboden. In de bovenbouw bieden we momenteel onderdelen aan zoals Euroscola. De senior EPAS ambassadeur blijft ontwikkelingen volgen en overlegt bijna wekelijks met de junior ambassadeurs van de Philips van Horne. De junior ambassadeurs dragen bij aan het onder de aandacht brengen van Europa bij hun leeftijdsgenoten. Dit doen zij bijvoorbeeld door de EPAS-corner opnieuw in te richten, gastlessen voor al onze TTO-leerlingen te verzorgen, mee te helpen met de organisatie van Europe Day en het mee-organiseren van mock-verkiezingen voor de 2e kamer in maart 2021. Dit schooljaar gaan we verder op zoek naar mogelijkheden om het EPAS-programma breder in de school te kunnen inzetten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe er aansluiting met het vak burgerschapsvorming kan worden gemaakt.