Het College is TTO-Juniorschool

14 juni 2017
Terug

Donderdag 8 juni heeft Het College de visitatie van de commissie voor Tweetalig Onderwijs met succes doorstaan. Dit betekent dat Het College vanaf nu officieel een TTO-Juniorschool is! We scoren voldoende tot goed op kenmerkende punten van de standaard Tweetalig Onderwijs van het netwerk. De commissie was zeer tevreden over de bezochte lessen en gaf complimenten over de open en constructieve gesprekken met de docenten, ouders en leerlingen:


“Ouders zijn erg tevreden, leerlingen zijn enthousiast. Er wordt gewerkt in een gedreven team met een kundige coördinator.”


Het certificaat wordt op woensdag 27 september 2017 uitgereikt in Utrecht, tijdens de eerstvolgende netwerkvergadering van TTO-coördinatoren. De directie zal daarbij aanwezig zijn.


Kwaliteitskenmerken

  • De leerlingen behalen de resultaten die op grond van hun mogelijkheden en op grond van het feit dat zij een TTO-programma volgen, kunnen worden verwacht.
  • De TTO-afdeling biedt leerlingen voldoende gelegenheid om zich de leerstof eigen te maken.
  • De kwaliteit van het taalaanbod en leerstofaanbod is voldoende voor de specifieke doelstellingen van TTO. 
  • In het curriculum van de TTO-afdeling komt Europese en internationale oriëntatie (EIO) tot uiting.
  • Het pedagogisch-didactisch handelen van de vakdocenten die in het Engels lesgeven is gericht op Content and Language Integrated Learning en vormt de basis van een ondersteunend werkklimaat.
  • Het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten Engels bevordert de verwerving van het Engels door de leerlingen en vormt de basis van een ondersteunend werkklimaat.
  • De school beschikt over een kwaliteitszorgplan waarmee de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van de TTO-standaard wordt vastgesteld en neemt maatregelen om de kwaliteit te bewaken en zo nodig te verbeteren.
  • De samenstelling van het team van de TTO-afdeling is zodanig dat het de kwaliteit van het onderwijs ten goede zal komen.
  • Scholing en teamontwikkeling zijn gericht op de verbetering van het onderwijs. Nascholing en deskundigheidsbevordering zijn gericht op de kwaliteitseisen die TTO in brede zin stelt.