Nieuw in schooljaar 2015-2016

25 september 2015
Terug

Gebaseerd op ervaringen en reacties van ouders en leerlingen is de lessentabel voor HAVO-TTO1 aangepast. Hierdoor is er meer aandacht voor de vakken Engels, geschiedenis en wiskunde. In het verlengde hiervan gaan we in de loop van dit schooljaar de lessentabel voor HAVO-TTO onderbouw onder de loep nemen.

De portfolio's van de leerlingen worden dit jaar ingevoerd in de nieuwe Electronisch Leeromgeving (ELO) van Magister. Hierin worden verslagen van activiteiten, gastsprekers, excursies, etc. verzameld per leerling. Ook de opdrachten in het kader van EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) komen in deze werkmap. In september krijgen mentoren en hun leerlingen instructies hoe hiermee om te gaan. 

In de schooljaren 2015-2016 wordt er een nieuw project geschreven voor een Multilateraal partnerschap met Hongarije, Denemarken, Zweden, Spanje en Italië. Dit gebeurt tijdens een conferentie op Philips van Horne van 5 - 7 oktober 2015.

Op HAVO-TTO wordt het vak handvaardigheid vanaf nu in het Engels aangeboden (arts and crafts).


Reizen en uitwisselingen

In navolging van de uitwisseling van afgelopen schooljaren met AKG in Boedapest, zullen ook dit jaar de leerlingen van P-H4-IB naar Boedapest gaan en in Weert leerlingen van het Alternatív Közgazdasági Gimnázium ontvangen.

Net als afgelopen schooljaar, zullen de leerlingen van P-H2TTO uitwisselen met Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola in Erd (Hongarije) en Alexandru Ceusianu Gimnaziul in Reghin (Roemenie).

Leerlingen van het 2e jaar van het College gaan in september naar Walnutree Manor, Haughley, Suffolk. Zij verblijven in een groepsaccommodatie en brengen een bezoek aan Debenham Highschool in Debenham.

Leerlingen van het 3e jaar van het College gaan in april naar Dublin. Ze verblijven in gastgezinnen en zullen een bezoek brengen aan een Ierse school.

Leerlingen van het 3e jaar van de Philips gaan in mei naar Dublin. Ze verblijven in gastgezinnen en zullen een bezoek brengen aan een Ierse school. 


In 2015-2016 loopt TTO voor het eerst door in de bovenbouw

HAVO: Leerlingen volgen de vakken English IB, Global Perspectives, Social Studies, Cultural and Artistic Development  en Physical Education in het Engels. Het profielwerkstuk moet in het Engels geschreven worden.  

VWO: Leerlingen volgen de vakken English IB, Physical Education en Cultural and Artistic Development in het Engels. In VWO5/VWO6 wordt gewerkt aan een Engelstalig profielwerkstuk dat eventueel in het buitenland gedaan kan worden.