Beleidsplan

Het TTO-beleidsplan geeft de kaders aan voor meerdere schooljaren. Dit plan wordt ieder schooljaar geconcretiseerd in een activiteitenplan en een scholingsplan. De kaders worden niet ieder jaar compleet herzien, maar veranderingen in de omgeving van de school maken het noodzakelijk dat ieder schooljaar een toetsing plaatsvindt.

Het TTO-beleidsplan vormt een onderdeel van de schoolplannen van Philips van Horne en Het College. Het is een hulpmiddel bij het proces van de verdere ontwikkeling en instandhouding van TTO in Weert.