EP-Nuffic

Internationalisering verrijkt het onderwijs
Internationalisering bereidt leerlingen voor op een internationale samenleving, bevordert de professionalisering van docenten en verrijkt het curriculum (leerplan) van scholen.

Het Europees Platform is gefuseerd met de Nuffic. Al vanaf 1 januari 2015 is EP-Nuffic hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

Als kenniscentrum voor internationalisering van het basis- en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen wil het EP-Nuffic door het bevorderen van internationalisering de kwaliteit van het onderwijs versterken.

“Het is belangrijk dat jonge mensen verder leren kijken dan de grenzen van hun eigen stad of land. Actieve aandacht voor internationalisering vergroot niet alleen de taalvaardigheid van leerlingen, maar verbetert ook de sociale vaardigheden. Je merkt echt dat leerlingen met een wijdere blik in de wereld komen te staan!”

Het EP-Nuffic levert graag een bijdrage aan internationaliseren in het onderwijs. Zij inspireren door te laten zien wat de meerwaarde van internationalisering is en delen de succesverhalen. Zij ondersteunen internationaliseren in het onderwijs met overheidssubsidies en door gemotiveerde medewerkers en ambassadeurs. Zij adviseren directies, coördinatoren en docenten op professionele wijze.


Inspireren

Het EP-Nuffic wil leerlingen en leraren inspireren en motiveren om kennis te maken met en ervaringen te delen met buitenlandse leeftijd- en vakgenoten. Het laat leerlingen en leraren graag kennis maken met de vele mogelijkheden. Wij informeren scholen met zowel veel, als weinig of geen ervaring met internationaliseren.

Het streven van het EP-Nuffic is dat alle leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs op de een of andere manier kennis maken met het fenomeen internationalisering, Zo worden zij extra gemotiveerd en optimaal voorbereid om te studeren, wonen en werken in een internationale omgeving.


Ondersteunen

Het EP-Nuffic helpt scholen en opleidingen die hun onderwijs willen internationaliseren. Wij bieden ondersteuning door middel van projecten, informatie, schoolgerichte adviezen, seminars, trainingen, netwerken en subsidies.


Adviseren

Het EP-Nuffic adviseert besturen en directies over de mogelijkheden van internationalisering en helpt bij het integreren van internationalisering in het schoolbeleid. Daartoe verbinden wij onze eigen expertise met de praktische kennis vanuit de scholen.

Contactgegevens:

EP-Nuffic
Kortenaerkade 11
Postbus 29777
2502 LT Den Haag

T. 070 4 260 260
E. info@epnuffic.nl
I. www.epnuffic.nl