Kwaliteitstandaard


Het EP-Nuffic heeft samen met het netwerk van TTO-scholen standaarden ontwikkeld, die de kwaliteit van het TTO moeten waarborgen. Deze standaarden vormen de belangrijkste leidraad voor zowel beginnende als gevorderde TTO-scholen. In de standaarden staan eisen geformuleerd voor TTO in de onderbouw. Voldoen aan die eisen leidt tot toekenning van het TTO-juniorcertificaat. Ook staan er eisen in voor TTO in de bovenbouw, en het voldoen daaraan leidt tot het TTO-seniorcertificaat. LVO Weert is lid van het netwerk TTO en onderschrijft de standaard:


Bij deze standaard horen drie appendices:

  1. Competentieprofiel van de TTO-docent
  2. Internationaliseringseisen binnen de Kerndoelen  
  3. B2 als tussenstation