Inspraak

Ouders/verzorgers nemen een belangrijke plaats in binnen het Tweetalig Onderwijs op Het College en de Philips van Horne. Zij zijn immers de eerst verantwoordelijken voor hun kinderen.  Zo hebben de scholen voor het contact tussen ouders/verzorgers en het Tweetalig Onderwijs klankbordgroepen in het leven geroepen. De klankbordgroepen en schoolvertegenwoordigers spreken op informele wijze over onderwerpen die de ouders/verzorgers en/of de school bezig houden. Naast een klankbordgroep voor ouders, kent het Tweetalig Onderwijs ook een klankbordgroep voor leerlingen. Deze groep is samengesteld uit alle jaarlagen van de TTO-klassen van beide scholen. 

Ouderklankbordgroep

De ouderklankbordgroep overlegt gemiddeld drie keer per jaar, per locatie, met de coördinatoren, over alles wat met TTO te maken heeft. De data zijn te vinden in de agenda.


Leerlingklankbordgroep

De leerlingklankbordgroep is vijf jaar geleden gestart. Deze groep is samengesteld uit alle jaarlagen van de TTO-klassen van beide scholen. De leerlingen komen drie keer per jaar bij elkaar, steeds wisselend van locatie. De data zijn te vinden in de agenda.