Tweetalig onderwijs

De TTO-afdeling van LVO Weert biedt door kwalitatief hoogwaardig tweetalig onderwijs leerlingen de kans om in zo breed mogelijke zin bij te dragen aan een samenleving die door moderne communicatietechnieken steeds internationaler wordt. Tijdens het doorlopen van het TTO-programma worden leerlingen zich bewust van hun mogelijkheden en kansen om in internationaal verband te functioneren. De cognitieve, sociale en culturele aspecten van het TTO-programma zorgen voor een optimaal voorbereide, internationale burger.

Inspireren en uitdagen

TTO wil inspireren en uitdagen om doelen en wensen te ontdekken en te realiseren. Hierbij is de TTO-docent de gids die begeleidt, de weg wijst én meereist. Dit bereiken we door daadwerkelijk te luisteren naar wensen en behoeften en deze in een vertrouwde omgeving te vertalen naar concrete producten. Er is een goede balans tussen ‘individueel leren’ en ‘samenwerkend leren’.

TTO-docenten blijven zichzelf constant ontwikkelen. Taalvaardigheid, CLIL en internationale oriëntatie zijn daarbij de pijlers.

TTO creëert leerlingen die zelfstandig en zelfbewust hun mannetje staan in deze maatschappij en die uitdagingen weten aan te pakken. Een TTO-leerling is geïnteresseerd in de wereld om zich heen, in de ruimste zin van het woord, en doet ervaring op buiten de grenzen.


Meer informatie