Waarom TTO?

  • Tweetalig onderwijs biedt leerlingen de kans zich breed te ontwikkelen en hun horizon te verruimen, niet alleen intellectueel, maar ook cultureel en sociaal –en dat alles in internationaal perspectief.
  • De taalverwerving - Frans, Duits, Engels-, staat op een hoog niveau; leerlingen krijgen zo mogelijk les van zgn. 'native speakers´ en er wordt ook gebruik gemaakt van authentiek materiaal.
  • Europa wordt steeds meer één. Het bedrijfsleven, hogescholen, universiteiten en overheidsinstellingen hebben hoe langer hoe meer behoefte aan internationaal opgeleid personeel. Met Engels als tweede moedertaal zijn leerlingen goed voorbereid op deze ontwikkeling.
  • Leerlingen met een Cambridge Certificaat en/of een Global Perspectives certificate zijn beter toegerust voor een vervolgstudie.

inspired.jpg