Wat kost TTO extra?

Van ouders wordt een bijdrage in de kosten gevraagd, met name voor het internationale karakter van de opleiding. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het activiteitenplan. Dit is te vinden in het beleidsplan en in het activiteitenplan HAVO TTO 2018-2019.

Voor schooljaar 2018-2019 zijn de bijdragen als volgt:

Philips van Horne

leerjaar 1 € 350,00 incl reis naar Canterbury
leerjaar 2 € 350,00 incl uitwisseling
leerjaar 3 € 490,00 incl reis naar Dublin en Anglia examen
leerjaar 4 € 490,00 incl uitwisseling en Cambridge examen
leerjaar 5 € 750,00 incl internship Malta en IB-examen

Het College

leerjaar 1 € 290,00 incl buitenlandse reis
leerjaar 2 € 425,00 incl buitenlandse reis
leerjaar 3 € 490,00 incl buitenlandse reis en Anglia examen
leerjaar 4 €  50,00 lesmaterialen en workshop, geen reis/uitwisseling/examen
leerjaar 5 € 170,00 lesmaterialen en 1e termijn IB-examen, geen reis/uitwisseling
leerjaar 6 € 170,00 lesmaterialen en 2e termijn IB-examen, geen reis/uitwisseling

Behalve de buitenlandse reizen en internationale projecten worden hiervan ook TTO-activiteiten van het Nuffic, examenkosten voor Anglia en Cambridge examens en TTO-materialen betaald. 


Indien de ouders van mening zijn dat zij op grond van bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de extra kosten voor het Tweetalig Onderwijs te betalen, kunnen de ouders een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen. Neem hiervoor contact op met TTO-aanspreekpunt dhr. Van Rooijen.